5.7.2017 / Gösterim Sayısı : 135

Enerji İçecekleri İle İlgili Yeni Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği 30 Haziran 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre: spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmez ve reklamı yapılmaz. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmaz. Toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklamı yapılamaz.  Ayrıca enerji içecekleri son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulmasının yanı sıra ürün etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifade yer almalıdır; "Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml'den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez."

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler ayrıntılı olarak tebliğde belirtilmiş olup, bu tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31/12/2017 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

Kamuoyuna duyurulur.


''