14.6.2017 / Gösterim Sayısı : 126

Muaccel Hale Gelen Kooperatifin Üyelerinin Borçlları Yeniden Yapılanıyor

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortak borçları yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilecektir. 

Detaylı bilgi için ekteki dosyayı inceleyniz...

Ek Dosyalar

''